Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2016

ΠΕΑΛΣ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Ζητούμε την άμεση κατάθεση του Σχεδίου Νόμου «Επιθεωρητές/ελεγκτές πλοίων, λιμένων, Αναγνωρισμένων Οργανισμών – Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις»

Email This
Αριθμ.Πρωτ.: Φ.100/Α/154/16

Ως θεσμικοί εκπρόσωποι των Αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής επανερχόμαστε και πάλι αναφορικά με το Σχέδιο Νόμου «Επιθεωρητές/ελεγκτές πλοίων, λιμένων, Αναγνωρισμένων Οργανισμών – Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις», που εμπεριέχει διατάξεις με θετικό πρόσημο για τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. αλλά και για τον Οργανισμό που υπηρετούμε.

Τονίζουμε ότι η κατάθεση του Σχεδίου νόμου έχει καθυστερήσει υπέρμετρα (χωρίς προφανή λόγο), γεγονός που έχουμε επισημάνει πολλάκις, αφού σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις του ίδιου του Υπουργού η επεξεργασία του έχει ολοκληρωθεί, ενώ τυγχάνει  ευρείας αποδοχής και έχει τεθεί και επανατεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

Εκτιμούμε λοιπόν, ότι μια πιθανή μεταβολή της υφιστάμενης δομής του Υπουργείου Ναυτιλίας που μπορεί να φέρει τυχόν αλλαγή της πολιτικής ηγεσίας, θα επηρεάσει αρνητικά το υπό προώθηση σχέδιο νόμου - είτε γιατί θα υπάρξει περαιτέρω καθυστέρηση, είτε γιατί δεν θα υιοθετηθεί - με αρνητικές συνέπειες τόσο για το προσωπικό, όσο και για τον Οργανισμό.

Προς τούτο, καλούμε τον κ. Υπουργό για την άμεση κατάθεσή του, ώστε να μην υπάρξουν δυσμενείς συνέπειες ένεκα των προαναφερόμενων λόγων, αλλά και να επιβεβαιωθούν επί του πρακτέου οι δεσμεύσεις του στο σύνολό τους.  

Για το Δ.Σ.
       Ο Πρόεδρος               Ο Γενικός Γραμματέας
Δημήτρης ΣΑΪΤΑΚΗΣ       Σπυρίδων ΠΑΣΣΑΚΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου