Πέμπτη, 29 Μαΐου 2014

ΠΕΑΛΣ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Αποτελέσματα σύσκεψης των θεσμικών εκπροσώπων των εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών Λ.Σ.-Π.Ν., για το ΜΤΝ

Email This
Αριθμ. Πρωτ.:72/14

Ενημερώνουμε ότι σήμερα, 29-05-2014, μετά από πρωτοβουλία και πρόσκληση του Προέδρου του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού Αντιναυάρχου (ε.α.) ΚΑΝΑΡΗ Μ., πραγματοποιήθηκε συνάντηση των θεσμικών εκπροσώπων των εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών Λ.Σ.-Π.Ν., μετόχων και μερισματούχων, στο πλαίσιο της απαιτούμενης ενημέρωσης από την πλευρά του Ταμείου για τις εξελίξεις και τη διαμορφούμενη κατάσταση και προοπτική του. 

Μετά την συνάντηση και συνεκτιμώντας το οικονομικό πλαίσιο εντός του οποίου καλείται να κινηθεί το ΜΤΝ, επισημαίνουμε τα κυριότερα σημεία στα οποία θα πρέπει να σταθούμε και να επικεντρώσουμε εντείνοντας τις προσπάθειές μας για ένα υγιές και βιώσιμο Ταμείο, που είναι τα εξής: 
  • η απώλεια πόρων για το Ταμείο, ως συνέπεια της κατάργησης τόσο της ερασιτεχνικής άδειας αλιείας όσο και των ειδικών εντύπων παραβόλων υπέρ ΜΤΝ (μετοχικόσημο). Εφόσον δεν υπάρξει μέριμνα εκ μέρους της πολιτείας για αντιστάθμιση των εν λόγω απωλειών, εκ των πραγμάτων το Ταμείο θα αναγκαστεί να αναπροσαρμόσει την μερισματική του πολιτική, για την αποφυγή της οποίας το Ταμείο έχει ήδη υποβάλλει συγκεκριμένες προτάσεις νομοθετικών ρυθμίσεων.
  • η de facto υπαγωγή και εποπτεία του ΜΤΝ στο Υπουργείο Εργασίας μέσω της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, που αποτελεί ένα ακόμη βήμα για την υλοποίηση του σχεδίου ισοπέδωσης του Ταμείου, καθώς καταργεί το αυτοδιοίκητό του και περιορίζει τον ρόλο και τις αρμοδιότητες του ΥΠΕΘΑ ως εποπτεύουσας αρχής.
  • η αναγκαιότητα στήριξης, ακόμα και με αυτοπρόσωπη παρουσία των θεσμικών φορέων στην αναβληθείσα εκδίκαση, της αγωγής του ΜΤΝ κατά της Τραπέζης Ελλάδος, αναφορικά με την διαχείριση των κεφαλαίων του κατά την διαδικασία του PSI.

Τονίζουμε ότι οι μέχρι σήμερα προσπάθειες αντιμετώπισης των συνεπειών της δυσμενούς δημοσιονομικής συγκυρίας επικεντρώθηκαν μονομερώς στον τομέα περικοπής των παροχών του Ταμείου, ενώ δεν διαπιστώσαμε νομοθετικές ρυθμίσεις προς την κατεύθυνση διασφάλισης της βιωσιμότητάς του και αναστροφής του δυσμενούς κλίματος.

Η οιαδήποτε περαιτέρω απώλεια ανταποδοτικών - κοινωνικών πόρων δε μπορεί παρά να εκληφθεί ως προσπάθεια πλήρους οικονομικής απαξίωσης της προσφοράς των στελεχών και κατ' επέκταση του Ταμείου μας, με απώτερο σκοπό να θέσει το Ταμείο προ εκβιαστικών διλημμάτων προκειμένου να διασφαλίσει την απρόσκοπτη καταβολή των παροχών του στο μέλλον.

Παραμένουμε σε κοινή πορεία με όλες τις ενδιαφερόμενες πλευρές, για την διαφύλαξη των δικαιωμάτων των μελών μας και με νεότερες ανακοινώσεις μας θα σας κρατούμε ενήμερους για κάθε περαιτέρω εξέλιξη.
Για το Δ.Σ. 

Ο Πρόεδρος                           Ο Γενικός Γραμματέας
Δημήτριος ΣΑΪΤΑΚΗΣ              Σπυρίδων ΠΑΣΣΑΚΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου