Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2014

ΠΕΑΛΣ:ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Κρίσεις Ανωτάτων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής

Email ThisΜε τα από 17-03-2014 Προεδρικά Διατάγματα (Φ.Ε.Κ. 323 Γ΄ / 17-03-2014):

Α.Κυρώθηκαν οι πίνακες κρίσης Ανωτάτων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, που συνέταξε το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2014 με το από 14Μαρτίου 2014 πρακτικό του.

1. Προήχθησαν στο βαθμό του Αντιναυάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (εκτός οργανικών θέσεων), για τριάντα ημέρες, οι Υποναύαρχοι Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής:
1.

Ματσάγγος Αχιλλέας του Δημητρίου (Α.Μ. 728)

2.

Μπατσολάκης Ιωάννης του Εμμανουήλ (Α.Μ. 740)
λόγω εγγραφής τους στον Πίνακα Β’ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους».

2. Προήχθησαν στο βαθμό του Αντιναυάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Τεχνικού (εκτός οργανικών θέσεων), για τριάντα ημέρες, οι Υποναύαρχοι Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής Τεχνικοί:
1.

Γιαννούτσος Διονύσιος του Χρήστου (Α.Μ.Ε. 48)

2.

Παπαδάκη Στυλιανή του Ευστρατίου (Α.Μ.Ε. 49)
λόγω εγγραφής τους στον Πίνακα Β’ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους».

3. Προήχθη στο βαθμό του Υποναυάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Τεχνικού, ο Αρχιπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Τεχνικός:Ρεντούμης Αλέξανδρος του Νικολάου (Α.Μ.Ε. 55)
λόγω εγγραφής του στον Πίνακα Α’ «Διατηρητέων», προς κάλυψη αντίστοιχης κενής οργανικής θέσης.

4. Προήχθησαν στο βαθμό του Υποναυάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (εκτός οργανικώνθέσεων), για τριάντα ημέρες, οι Αρχιπλοίαρχοι Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής:
1.

Αποστολής Γεώργιος του Μιχαήλ (Α.Μ. 749)

2. Νικητάκης Σπυρίδων του Γεωργίου (Α.Μ. 752)

3. Δουδουντσάκης Λάζαρος του Ιωάννη (Α.Μ. 760)

4. Υφαντής Δημήτριος του Γεωργίου (Α.Μ. 777)

5.Ζησιμάτος Χρήστος του Γεωργίου (Α.Μ. 781)
λόγω εγγραφής τους στον Πίνακα Β’ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους».

5. Προήχθη στο βαθμό του Υποναυάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Τεχνικού (εκτός οργανικών θέσεων), για τριάντα ημέρες, ο Αρχιπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Τεχνικός:Καυκούλας Αλέξανδρος του Αθανασίου (Α.Μ.Ε. 54)
λόγω εγγραφής του στον Πίνακα Β’ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους».

6. Απονεμήθηκε ο βαθμός του Ναυάρχου Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής εν αποστρατεία στον Αντιναύαρχο – Επίτιμο αρχαιότερο Υπαρχηγό Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Κουνουγέρη Κωνσταντίνο του Γεωργίου (Α.Μ. 689) και στον Αντιναύαρχο – Επίτιμο νεότερο Υπαρχηγό Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Τσιαδή Δημήτριο του Σπυρίδωνα (Α.Μ. 694).
Β.Κυρώθηκε το από 14Μαρτίου 2014 πρακτικό του Ανωτάτου Συμβουλίου Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής με ευρύτερη σύνθεση έτους 2014, για την επιλογή δύο (02) Υποναυάρχων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, προς πλήρωση των κενών θέσεων των Υπαρχηγών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.
1. Προήχθη ο Υποναύαρχος Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ΧονδρονάσιοςΑθανάσιοςτου Αποστόλου (Α.Μ. 729) στο βαθμό του Αντιναυάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής,λόγω επιλογής του για την πλήρωση της κενής θέσεως του αρχαιότερου Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.
2. Προήχθη ο Υποναύαρχος Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Σιέττος Βασίλειοςτου Παναγιώτη (Α.Μ. 737) στο βαθμό του Αντιναυάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής,λόγω επιλογής του για την πλήρωση της κενής θέσεως του νεότερου ΥπαρχηγούΛιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.
3. Προήχθη ο Υποναύαρχος Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής ΑκτοφυλακήςΜπούρας Γεώργιοςτου Θεοδώρου (Α.Μ. 733)στο βαθμό του Αντιναυάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και τέθηκε εκτός οργανικών θέσεων για ένα (01) μήνα λόγω επιλογής νεοτέρου του ως νεότερου ΥπαρχηγούΛιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.
Γ.Κυρώθηκε το από 14 Μαρτίου 2014 πρακτικό του Ανωτάτου Συμβουλίου Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής με ευρύτερη σύνθεση έτους 2014, για την επιλογή έξι (06) Αρχιπλοιάρχων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, προς πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων Υποναυάρχων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.
Προήχθησαν οι Αρχιπλοίαρχοι Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής:
1.

Σέργης Ιάκωβος του Χαράλαμπου (Α.Μ. 741)

2.

Πατρινός Νικόλαος του Ανδρέα (Α.Μ. 743)

3.

Τσάντζαλος Ευάγγελος του Περικλή (Α.Μ. 746)

4.

Σαρηγιάννης Γεώργιος του Αντωνίου (Α.Μ. 751)

5.

Συβίτος Γεώργιος του Νικολάου (Α.Μ. 753)

6.

Ράπτης Σταμάτιος του Στέφανου (Α.Μ. 756)
στο βαθμό του Υποναυάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακήςλόγω επιλογής τους, προς πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων Υποναυάρχων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.


Με τα από 17-03-2014 Προεδρικά Διατάγματα (Φ.Ε.Κ. 323 Γ΄ / 17-03-2014):
Α.Κυρώθηκαν οι πίνακες κρίσης Ανωτάτων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, που συνέταξε το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2014 με το από 14Μαρτίου 2014 πρακτικό του.
1. Προήχθησαν στο βαθμό του Αντιναυάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (εκτός οργανικών θέσεων), για τριάντα ημέρες, οι Υποναύαρχοι Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής:

1.
Ματσάγγος Αχιλλέας του Δημητρίου (Α.Μ. 728)
2.
Μπατσολάκης Ιωάννης του Εμμανουήλ (Α.Μ. 740)

λόγω εγγραφής τους στον Πίνακα Β’ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους».
2. Προήχθησαν στο βαθμό του Αντιναυάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Τεχνικού (εκτός οργανικών θέσεων), για τριάντα ημέρες, οι Υποναύαρχοι Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής Τεχνικοί:

1.
Γιαννούτσος Διονύσιος του Χρήστου (Α.Μ.Ε. 48)
2.
Παπαδάκη Στυλιανή του Ευστρατίου (Α.Μ.Ε. 49)

λόγω εγγραφής τους στον Πίνακα Β’ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους».
3. Προήχθη στο βαθμό του Υποναυάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Τεχνικού, ο Αρχιπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Τεχνικός:


Ρεντούμης Αλέξανδρος του Νικολάου (Α.Μ.Ε. 55)

λόγω εγγραφής του στον Πίνακα Α’ «Διατηρητέων», προς κάλυψη αντίστοιχης κενής οργανικής θέσης.
4. Προήχθησαν στο βαθμό του Υποναυάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (εκτός οργανικώνθέσεων), για τριάντα ημέρες, οι Αρχιπλοίαρχοι Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής:

1.
Αποστολής Γεώργιος του Μιχαήλ (Α.Μ. 749)
2. Νικητάκης Σπυρίδων του Γεωργίου (Α.Μ. 752)
3. Δουδουντσάκης Λάζαρος του Ιωάννη (Α.Μ. 760)
4. Υφαντής Δημήτριος του Γεωργίου (Α.Μ. 777)
5.Ζησιμάτος Χρήστος του Γεωργίου (Α.Μ. 781)

λόγω εγγραφής τους στον Πίνακα Β’ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους».
5. Προήχθη στο βαθμό του Υποναυάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Τεχνικού (εκτός οργανικών θέσεων), για τριάντα ημέρες, ο Αρχιπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Τεχνικός:


Καυκούλας Αλέξανδρος του Αθανασίου (Α.Μ.Ε. 54)

λόγω εγγραφής του στον Πίνακα Β’ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους».
6. Απονεμήθηκε ο βαθμός του Ναυάρχου Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής εν αποστρατεία στον Αντιναύαρχο – Επίτιμο αρχαιότερο Υπαρχηγό Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Κουνουγέρη Κωνσταντίνο του Γεωργίου (Α.Μ. 689) και στον Αντιναύαρχο – Επίτιμο νεότερο Υπαρχηγό Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Τσιαδή Δημήτριο του Σπυρίδωνα (Α.Μ. 694).

Β.Κυρώθηκε το από 14Μαρτίου 2014 πρακτικό του Ανωτάτου Συμβουλίου Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής με ευρύτερη σύνθεση έτους 2014, για την επιλογή δύο (02) Υποναυάρχων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, προς πλήρωση των κενών θέσεων των Υπαρχηγών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

1. Προήχθη ο Υποναύαρχος Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ΧονδρονάσιοςΑθανάσιοςτου Αποστόλου (Α.Μ. 729) στο βαθμό του Αντιναυάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής,λόγω επιλογής του για την πλήρωση της κενής θέσεως του αρχαιότερου Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

2. Προήχθη ο Υποναύαρχος Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Σιέττος Βασίλειοςτου Παναγιώτη (Α.Μ. 737) στο βαθμό του Αντιναυάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής,λόγω επιλογής του για την πλήρωση της κενής θέσεως του νεότερου ΥπαρχηγούΛιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

3.  Προήχθη ο Υποναύαρχος Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής ΑκτοφυλακήςΜπούρας Γεώργιοςτου Θεοδώρου (Α.Μ. 733)στο βαθμό του Αντιναυάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και τέθηκε εκτός οργανικών θέσεων για ένα (01) μήνα λόγω επιλογής νεοτέρου του ως νεότερου ΥπαρχηγούΛιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Γ.Κυρώθηκε το από 14 Μαρτίου 2014 πρακτικό του Ανωτάτου Συμβουλίου Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής με ευρύτερη σύνθεση έτους 2014, για την επιλογή έξι (06) Αρχιπλοιάρχων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, προς πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων Υποναυάρχων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

     Προήχθησαν οι Αρχιπλοίαρχοι Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής:

1.
Σέργης Ιάκωβος του Χαράλαμπου (Α.Μ. 741)
2.
Πατρινός Νικόλαος του Ανδρέα (Α.Μ. 743)
3.
Τσάντζαλος Ευάγγελος του Περικλή (Α.Μ. 746)
4.
Σαρηγιάννης Γεώργιος του Αντωνίου (Α.Μ. 751)
5.
Συβίτος Γεώργιος του Νικολάου (Α.Μ. 753)
6.
Ράπτης Σταμάτιος του Στέφανου (Α.Μ. 756)

στο βαθμό του Υποναυάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακήςλόγω επιλογής τους, προς πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων Υποναυάρχων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου