Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2014

ΠΕΑΛΣ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Απόψεις - Θέσεις - Προτάσεις για την κατάργηση της ερασιτεχνικής άδειας αλιείας, ατομικής και σκάφους

Email This
 Aριθμ. Πρωτ.: 48/14  

Με αφορμή την ρύθμιση της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του σ.ν "Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις"  στην οποία προβλέπονται η κατάργηση της ατομικής ερασιτεχνικής άδειας αλιείας καθώς και η υποχρέωση εφοδιασμού του σκάφους ή των επιβαινόντων σε αυτό με την αντίστοιχη ερασιτεχνική άδεια για την διενέργεια θαλάσσιας ερασιτεχνικής αλιείας, επισημαίνουμε ότι:

θα οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη αύξηση της αλιευτικής δραστηριότητας, θα καταστήσει δύσκολη την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ερασιτεχνικής αλιευτικής δραστηριότητας και θα επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις στην εκμετάλλευση των αποθεμάτων, την ίδια στιγμή που σε παγκόσμιο επίπεδο, αναγνωρίζεται η ανάγκη αντιμετώπισης της υπεραλίευσης, η δημιουργία μητρώου αλιευτικών σκαφών και η διεθνής συνεργασία μέσω περιφερειακών οργανώσεων. 

έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις αρχές της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και του ελέγχου εφαρμογής της για τη διαχείριση αλιευτικών αποθεμάτων, προκειμένου να εξασφαλίζεται η αειφορία των πόρων. 

επιφέρει οικονομική ζημία στον τακτικό προϋπολογισμό και τα ασφαλιστικά ταμεία (ΜΤΝ, ΕΚΟΕΜΝ, ΝΑΤ) ύψους 3,600,000€, σύμφωνα με τον εισηγητή του νομοσχεδίου, ακόμα υψηλότερο κατά την δική μας εκτίμηση, πόροι άκρως αναγκαίοι για τον κρατικό προϋπολογισμό αλλά και για τα ταμεία, ιδιαίτερα σε αυτή την δύσκολη κατάσταση που βιώνουμε ως χώρα και ως εργαζόμενοι.

δεν είναι δυνατή η εφαρμογή συγκεκριμένης διάταξης του αλιευτικού κώδικά σχετικά με τους παραβάτες της αλιευτικής νομοθεσίας, γιατί εκτός του προβλεπόμενου διοικητικού προστίμου προβλέπεται και η αφαίρεση της ατομικής άδειας αλιείας.

δεν θα είναι στο εξής δυνατή η εκπλήρωση της υποχρέωσης αποστολής στοιχείων ετησίως στον ΟΟΣΑ για τον αριθμό των ερασιτεχνών αλιέων και των ερασιτεχνικών σκαφών αλιείας, αφού από τη διάταξη δεν προβλέπεται άλλος τρόπος συλλογής τους.

η καταγραφή των στοιχείων των ερασιτεχνών αλιέων μέσω της έκδοσης της σχετικής ατομικής άδειας βοηθά επιπρόσθετα τις ενέργειες που θα αναληφθούν από την ΕΕ (Κανονισμός (Ε.Κ.) 199/2008) για την διαχείριση δεδομένων της αλιευτικής προσπάθειας και στην ερασιτεχνική αλιεία.
Συμπερασματικά, η ανάγκη μιας πιθανής απλούστευσης των διαδικασιών, δε μπορεί να αποτελέσει τη δικαιολογία για την πλήρη κατάργηση της υφιστάμενης διαδικασίας, που με βεβαιότητα εκτιμούμε ότι θα έχει βλαπτικές συνέπειες για όλους τους προαναφερόμενους λόγους, γεγονός που έχει επισημανθεί από καθ΄ ύλην αρμοδίους αλλά και επιστημονικούς φορείς. 

Κατόπιν των παραπάνω, προτείνουμε την απόσυρση της διάταξης, προκειμένου διεξοδικότερα εξεταστεί το θέμα, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να υπηρετεί με θετικό πρόσημο, το κλάσμα κόστους/οφέλους.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος                     Ο Γενικός Γραμματέας
Δημήτριος ΣΑΪΤΑΚΗΣ        Σπυρίδων ΠΑΣΣΑΚΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου