Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2014

ΠΕΑΛΣ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Συνάντηση με ΠΟΕΠΛΣ, αποτελέσματα.

Email This

Αριθμ. 25/2014

Σας γνωρίζουμε ότι σήμερα 19-02-2014 τα προεδρεία των δύο θεσμικών συνδικαλιστικών φορέων του Λ.Σ. συναντηθήκαμε και διαπιστώθηκε η βούληση των δύο πλευρών για μια στενότερη συνεργασία με σκοπό την αντιμετώπιση των κοινών προβλημάτων.   

Αφετηρία αυτής της καταρχήν συνεργασίας θα είναι η κοινή δράση αναφορικά με τις ρυθμίσεις που αφορούν στο προσωπικό Λ.Σ. και συμπεριλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις», καθώς με τις μεταβολές σχετικά με την υφιστάμενη νομοθεσία που διέπει το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος και την γενικότερη διαμορφούμενη κατάσταση στον εργασιακό μας χώρο.

Τα Διοικητικά Συμβούλια των δύο Σωματείων, το αμέσως προσεχές διάστημα, θα συνεδριάσουν, συνδιαμορφώνοντας στη συνέχεια το αναγκαίο πλαίσιο ενεργειών και δράσεων, για την επίτευξη του κοινού στόχου.

Εκτίμησή μας είναι ότι οι σημερινές μας αποφάσεις βραχυπρόθεσμα αλλά και μεσομακροπρόθεσμα θα λειτουργήσουν επ’ ωφελεία των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που έχουμε την τιμή και την ευθύνη να εκπροσωπούμε.

Με νεότερες κοινές μας ανακοινώσεις θα σας ενημερώνουμε για τις εξελίξεις.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου