Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2012

Μισθοδοσία νέων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Email This


Αριθμ. Πρωτ.   76/12


Πληροφορούμε τους νέους Σημαιοφόρους Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. ότι σύμφωνα με ενημέρωση που μας παρασχέθηκε από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία, η μισθοδοσία τους θα πιστωθεί στους ατομικούς τους λογαριασμούς την 27-12-2012. Συνεχίζεται η προσπάθεια για την σε σύντομο χρόνο, καταβολή των οδοιπορικών εξόδων.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                           Ο Γενικός Γραμματέας
Δημήτριος ΣΑΪΤΑΚΗΣ            Σπυρίδων ΠΑΣΣΑΚΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου