Δευτέρα, 1 Οκτωβρίου 2012

Καταβολή οφειλομένων στο διδακτικό προσωπικό Κ.Ε. ΠΟΡΟΥ

Email This


Αριθμ. Πρωτ.: 65/12

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους Αξιωματικούς Λ.Σ., που αποτελούσαν το διδακτικό προσωπικό του Κ.Ε. ΠΟΡΟΥ, ότι από σήμερα ξεκίνησε η αρμόδια οικονομική υπηρεσία να καταβάλλει τα οφειλόμενα για το εκπαιδευτικό έργο, που παρείχαν στην παραγωγική σχολή Λιμενοφυλάκων. Παράλληλα, όπως ενημερωθήκαμε, τέλος Οκτωβρίου πρόκειται να ολοκληρωθεί η αντίστοιχη διαδικασία για το καθηγητικό προσωπικό της ΣΔΥΛΣ.

Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για την εξέλιξη, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι χρειάστηκαν αλλεπάλληλες δημόσιες παρεμβάσεις μας, για να εφαρμοστούν τα αυτονόητα, δηλαδή η υπεύθυνη αντιμετώπιση των υποχρεώσεων της  υπηρεσίας στους δικαιούχους.

Ελπίζουμε κι ευχόμαστε, στο μέλλον, τέτοιου είδους υποχρεώσεις να αντιμετωπίζονται έγκαιρα και αποτελεσματικά, με την απαιτούμενη προνοητικότητα - υπευθυνότητα και  τον σωστό προγραμματισμό.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος                   Ο Γενικός Γραμματέας
Δημήτριος ΣΑΪΤΑΚΗΣ     Σπυρίδων ΠΑΣΣΑΚΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου