Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2012

ΠΕΑΛΣ: Πρόταση - Λύση για τις ανεξόφλητες υγειονομικές δαπάνες Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Email This

 
Αριθμ. Πρωτ.:  54  /12  
 
ΠΡΟΣ: Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου
κ. Κωστή ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗ  

ΚΟΙΝ.: κ. Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Αντιναύαρχο Λ.Σ. ΜΠΑΝΤΙΑ Δημήτριο

ΘΕΜΑ: Πρόταση – τροπολογία για τις εκκρεμούσες υγειονομικές δαπάνες παρελθόντων ετών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Κύριε Υπουργέ,

Όπως είναι γνωστό, τα τελευταία χρόνια (2008 και εντεύθεν), η σταδιακή και για  διάφορους λόγους, συσσώρευση χρεών υγειονομικών δαπανών και η μη ενταλματοποίηση τους στο χρόνο που αυτές πραγματοποιήθηκαν, δημιούργησαν μια απαράδεκτη κατάσταση, με αποτέλεσμα την στάση πληρωμών στους δικαιούχους και κατά συνέπεια την παύση παροχής υγειονομικής περίθαλψης στα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Η αντιμετώπιση του προβλήματος καθιστά αναγκαία την προώθηση μεταβατικής ρύθμισης που να προβλέπει, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, την οριστική τακτοποίησή τους. Επίσης, με την προτεινόμενη ρύθμιση, άμεσα, επέρχεται και η λογιστική τακτοποίηση, που είναι υποχρέωση ενός ευνομούμενου κράτους.

Για τους παραπάνω λόγους και σε συνέχεια των κατά καιρούς παρεμβάσεών μας, προτείνουμε συγκεκριμένη τροπολογία νόμου, που η υιοθέτηση και προώθησή της από την πλευράς σας, θα βοηθήσει στην επίλυση του προβλήματος.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
Στο Σχέδιο Νόμου «……………..»
Άρθρο ….

«Οι δαπάνες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης του προσωπικού Λιμενικού Σώματος και των προστατευομένων αυτού μελών που πραγματοποιήθηκαν μέχρι την 31.12.2011  καθ’ υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώσεων ή χωρίς την τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας στο π.δ. 113/2010 (Α΄ 194), εξοφλούνται έως 31-12-2013 σε βάρος των εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του Λιμενικού Σώματος.

Για την κοστολόγηση των ιατρικών πράξεων, των παρακλινικών εξετάσεων, των νοσηλίων, των θεραπειών των στελεχών Λ.Σ. καθώς και των μελών των οικογενειών αυτών, εφαρμόζεται το ισχύον κρατικό τιμολόγιο. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου έχουν αναδρομική ισχύ από 01/01/2012.

Για την αποζημίωση των ιατρικών επισκέψεων των στελεχών του Λιμενικού Σώματος καθώς και των μελών των οικογενειών αυτών, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 127/2005 (Α΄ 182). Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου έχουν αναδρομική ισχύ από 01/01/2012.»

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινήσεις ή πληροφορία.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος                   Ο Γενικός Γραμματέας
Δημήτριος ΣΑΪΤΑΚΗΣ       Σπυρίδων ΠΑΣΣΑΚΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου