Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2012

ΠΕΑΛΣ: Σχολιασμός επί των διατάξεων του νόμου «Περιστολή Δημοσίων Δαπανών, Ρύθμιση Θεμάτων Δημοσιονομικών Ελέγχων και άλλες διατάξεις»

Email This

Αριθμ. Πρωτ.: 63/12

Την προηγούμενη εβδομάδα, ψηφίστηκε στη Βουλή το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών, «Περιστολή Δημοσίων Δαπανών, Ρύθμιση Θεμάτων Δημοσιονομικών Ελέγχων και άλλες διατάξεις», στο οποίο συμπεριελήφθησαν και διατάξεις που αφορούν στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου αλλά και στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Στο άρθρο 7 του νόμου, περιλαμβάνονται και διατάξεις που αφορούν στο Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ και σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, έρχονται να ρυθμίσουν τα εξής:

α) Με την παράγραφο 1, εξαιρείται της αυτοδίκαιης περιέλευσης στην εταιρεία «Ελληνικό Α.Ε.» η έκταση που βρίσκεται σήµερα εγκατεστημένη η Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών του Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής.

β) Με την παράγραφο 2 προβλέπεται ότι ως Προϊστάµενοι των Κλάδων του Αρχηγείου Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, τοποθετούνται τόσο οι Αρχιπλοίαρχοι όσο και οι Υποναύαρχοι ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.

γ) Με την παράγραφο 3 δίδεται, κατ΄ εξαίρεση, η δυνατότητα στον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, υπό τις προϋποθέσεις της εισαγοµένης ρυθµίσεως, να αξιοποιεί τον πίνακα των επιλαχόντων προηγηθέντος διαγωνισµού, εάν παρίσταται επιτακτική ανάγκη για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.

δ) Με την παράγραφο 4 καθορίζεται ο τρόπος προµήθειας πλωτών επιχειρησιακών µέσων του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ που συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειµένου να επιταχυνθεί η σχετική διαγωνιστική διαδικασία και κατά συνέπεια η ένταξή τους στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

ε) Τέλος προστίθεται παράγραφος 5 ως προσθήκη - τροπολογία σύμφωνα με την οποία οι απόφοιτοι των παραγωγικών σχολών έχουν δυνατότητα άμεσης, μετά την αποφοίτησή τους, συμμετοχής σε ειδικές εκπαιδεύσεις για στελέχωση υπηρεσιών όπως οι ΜΥΑ, ΥΕΜ, Yπηρεσία Συνδέσμων Διασωστών και ουσιαστικά εξαιρούνται των υποχρεώσεων που απορρέουν από τα π.δ. 33/2009 και 97/2012. 

Οι παραπάνω ρυθμίσεις των παραγράφων 1, 2 και 4 μας βρίσκουν σύμφωνους. Ειδικά για τις εγκαταστάσεις της ΜΥΑ υπενθυμίζουμε ότι αποτελούσε αίτημα της ΠΕΑΛΣ.

Για τις ρυθμίσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 7, να προσλαμβάνονται οι επιλαχόντες προηγηθέντος διαγωνισμού, κρατάμε επιφυλάξεις για τους λόγους της ρύθμισης αλλά και για τον τρόπο που στο μέλλον αυτή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί. 

Για τις ρυθμίσεις της παραγράφου 5 (προσθήκη – τροπολογία), που εξαιρεί μια κατηγορία αποφοίτων παραγωγικών σχολών από τα αντικειμενικά κριτήρια, αναρωτιόμαστε πότε ακριβώς προέκυψε η ανάγκη; Δεν θα μπορούσε η όποια ανάγκη να αντιμετωπιστεί με μια ρητή αναφορά στην προκήρυξη του διαγωνισμού (ως προϋπόθεση εισαγωγής); Μήπως ανοίγει διάπλατα η καταστρατήγηση του προσφάτως δημοσιευθέντος  π.δ. 97/2012;

Συμπέρασμα.
Για άλλη μια φορά, εκείνοι που έχουν τη δυνατότητα νομοθέτησης, πιθανώς επηρεαζόμενοι αρνητικά, από εξωγενείς παράγοντες, ολισθαίνουν σε αμφισβητούμενες ενέργειες και με διαδικασίες fast-track τακτοποιούν «εκκρεμότητες». Αντί να προσπαθήσουν να «ανατάξουν» τον χώρο που υπηρετούν σε μια συνολική προσπάθεια για τη διάσωση της χώρας και για την εμπέδωση του αισθήματος δικαίου, με παρόμοιες τέτοιες ενέργειες,  μας οδηγούν να πιστέψουμε ότι δεν υπάρχει ελπίδα.  

Αντίθετα, πραγματικά προβλήματα του συνόλου αντιμετωπίζονται ως θέματα δεύτερης προτεραιότητας ή σε άλλες περιπτώσεις «σέρνονται», χωρίς να επιλύονται, επί πολλά χρόνια, όπως η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τα πλεύσιμα, οι οδοιπορικές δαπάνες κλπ.

Διαπίστωση.
Η στραβός είναι ο γιαλός ή στραβά αρμενίζουμε….

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος                         Ο Γενικός Γραμματέας
Δημήτριος ΣΑΪΤΑΚΗΣ                Σπυρίδων ΠΑΣΣΑΚΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου