Τετάρτη, 29 Αυγούστου 2012

Επιστολή της ΠΕΑΛΣ στον κ. Υπουργό για τον επανακαθορισμό ‘μάχιμων’ υπηρεσιών

Email This

Αριθμ. Πρωτ.: 48/2012  

Προς: Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου
κ. Κωστή ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗ

ΚΟΙΝ.: κ. Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Αντιναύαρχο Λ.Σ. ΜΠΑΝΤΙΑ Δημήτριο


Κύριε Υπουργέ,

Κατά την πρώτη μας συνάντηση, σας θέσαμε υπόψη σειρά ζητημάτων 25 σημείων, που μας απασχολούν και χρήζουν αντιμετώπισης. Ένα απ’ αυτά, το δίκαιο του οποίου αποδεχθήκατε και ζητήσατε τις προτάσεις μας επ’ αυτού, είναι ο επανακαθορισμός των ‘μάχιμων’ υπηρεσιών, που σήμερα και λόγω του μισθολογίου, βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων. 

Συγκεκριμένα, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

1. Με τον Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων ΠΔ 169/2007(ΦΕΚ 210 Α΄) προβλέπονται οι ‘’μάχιμες’’ υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος για τις οποίες ο χρόνος υπηρεσίας των υπηρετούντων σ’ αυτές λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο έως και πέντε έτη, για την κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
2. Στο υπόψη ΠΔ δεν συμπεριλαμβάνονται υπηρεσίες που διαθέτουν ίδια χαρακτηριστικά με τις ήδη ενταχθείσες, με αποτέλεσμα την δημιουργία αισθήματος αδικίας και διακριτικής μεταχείρισης σε βάρος των υπηρετούντων στελεχών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
3. Με τον προσφάτως ψηφισθέντα Ν.3865/2010 (άρθρο 22 παρ.2) δίνεται η δυνατότητα επανακαθορισμού των μονάδων και υπηρεσιών μεταξύ των οποίων και του Λιμενικού Σώματος, στις οποίες θα λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο και ως τέτοιος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε σε αυτές.

Κατόπιν των παραπάνω, προτείνουμε την ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας, από την πλευρά σας, ώστε να συμπληρωθεί το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο και να περιληφθούν σε αυτό και άλλες υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος, όπως τα Κέντρα Παρακολούθησης θαλάσσιας Κυκλοφορίας (VTS), το Κέντρο Επιχειρήσεων/Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ (ΚΕΠΙΧ), το Κέντρο Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, το Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Αποστολών (GRMCC) καθώς και η Επισκευαστική Βάση Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. κλπ.

Εν αναμονή των πρωτοβουλιών σας, παραμένουμε στην διάθεσή σας για τυχόν περαιτέρω διευκρινήσεις ή πληροφορίες.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος                         Ο Γενικός Γραμματέας
Δημήτριος ΣΑΪΤΑΚΗΣ          Σπυρίδων ΠΑΣΣΑΚΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου