Πέμπτη, 2 Αυγούστου 2012

Κρίσεις Ανωτέρων Αξιωματικών Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.

Email This

 

limeniko_soma_logo       1. Την 02-08-2012 συνεκλήθη το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2012 υπό την προεδρία του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής. Κατά τις εργασίες του Συμβουλίου αυτού εκρίθησαν συνολικά:

Ø   Σαράντα τέσσερις (44) Πλοίαρχοι (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.)

Ø   Έξι (06) Πλοίαρχοι Τεχνικοί

Ø   Είκοσι τρεις (23) Αντιπλοίαρχοι (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.)

Ø   Ένας (01) Αντιπλοίαρχος Τεχνικός

Ø   Τρεις (03) Αντιπλοίαρχοι Υγειονομικοί

Ø   Μία (01) Πλωτάρχης Υγειονομικός

Ø   Ένας (01) μόνιμος εξ εφέδρων Πλωτάρχης

Ø   Δέκα (10) Αντιπλοίαρχοι (εκ Σ.Δ.Υ.Λ.Σ.)

Ø   Πέντε (05) Πλωτάρχες (εκ Σ.Δ.Υ.Λ.Σ.)

Ø   Ένας (01) Πλωτάρχης του άρθρου 52 του ν.3079/2002

Οι καταρτισθέντες από το Συμβούλιο πίνακες κρίσεων πρόκειται να κυρωθούν με προωθούμενο Προεδρικό Διάταγμα.

       2. Εκ του συνόλου των κριθέντων:

- Οι κάτωθι οκτώ (08) Πλοίαρχοι (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) κρίθηκαν ως «Προακτέοι» και προάγονται στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προς κάλυψη κενών οργανικών θέσεων:

1. Βαφείδης Εμμανουήλ

2. Κατσόγιαννος Γεώργιος

3. Μπαρκάτσας Γεώργιος

4. Παρτσάφας  Στυλιανός

5. Υφαντής Δημήτριος

6. Καραγεωργόπουλος Ιωάννης

7. Κρυονερίτης  Δημήτριος

8. Ζησιμάτος Χρήστος

- Ένας (01) Πλοίαρχος (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) κρίθηκε ως «Ευδοκίμως τερματίσας την σταδιοδρομία του» και προάγεται στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (εκτός οργανικών θέσεων) για τριάντα ημέρες.

- Ένας (01) Πλοίαρχος (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) κρίθηκε ως «Παραμένων στον ίδιο βαθμό».

- Τριάντα τέσσερις (34) Πλοίαρχοι (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) κρίθηκαν ως «Προακτέοι».

- Έξι (06) Πλοίαρχοι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Τεχνικοί κρίθηκαν ως «Προακτέοι» και οι κάτωθι τρεις (03) προάγονται στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Τεχνικού προς κάλυψη κενών οργανικών θέσεων:

1. Γιαννούτσος Διονύσιος

2. Παπαδάκη-Γεωργέλου  Στυλιανή

3. Καυκούλας Αλέξανδρος

  - Ο Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. ΤεχνικόςΠαναγόπουλος Ιωάννης κρίθηκε ως «Προακτέος» και προάγεται στο βαθμό του Πλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Τεχνικού λόγω συμπλήρωσης των ουσιαστικών και τυπικών προς προαγωγή προσόντων.

-  Είκοσι τρεις (23) Αντιπλοίαρχοι (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) κρίθηκαν ως «Προακτέοι».

       - Δύο (02) Αντιπλοίαρχοι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Υγειονομικοί κρίθηκαν ως

         «Προακτέοι».

- Μία (01) Αντιπλοίαρχος  Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Υγειονομικός κρίθηκε ως «Παραμένουσα στον ίδιο βαθμό».

        - Η Πλωτάρχης Λ.Σ. Υγειονομικός Καπράνου – Βερβέσου Αμαλία κρίθηκε ως «Προακτέα» και προάγεται στο βαθμό της Αντιπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Υγειονομικού λόγω συμπλήρωσης των ουσιαστικών και τυπικών προς προαγωγή προσόντων.

      - Ο μόνιμος εξ εφέδρων Πλωτάρχης Λ.Σ. Νικολαίδης Ευάγγελος κρίθηκε ως «Προακτέος».Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου