Δευτέρα, 9 Ιουλίου 2012

Εφιστούμε την προσοχή!

Email This

Αριθμ. Πρωτ.:45/12
  
Mετά την δημοσιοποίηση νέου Σχεδίου Π.Δ. περί της υπαγωγής του Αρχηγείου στο νέο Υπουργείο Ναυτιλίας θέτουμε υπόψη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, ότι το Αρχηγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΚΤ. έχει υπαχθεί στο Οργανόγραμμα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης με διάταξη νόμου, η οποία είναι ισχυρότερης τυπικής ισχύος από το Π.Δ.: 

Συγκεκριμένα το άρθρο 15 του ν.3922/2011 «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 35) ορίζει τα εξής:

«Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2800/2000 (ΦΕΚ 41 Α΄).
1. Στο άρθρο 1 του ν. 2800/2000 (ΦΕΚ 41 Α΄) προστίθεται περίπτωση ζ΄ ως εξής:
ζ. Την τήρηση και διαφύλαξη της δημόσιας τάξης και ασφαλείας στον θαλάσσιο χώρο, τους λιμένες, τα πλοία και τα κάθε είδους πλωτά ναυπηγήματα και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.’
2. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 του ν.2800/2000 προστίθεται περίπτωση έως εξής:
ε. Λιμενικό Σώμα- Ελληνική Ακτοφυλακή.’»

Καλούμε τον κ. Υπουργό να προβεί σε όλες εκείνες τις ενέργειες που απαιτούνται για να μην επαναληφθούν πάλι φαινόμενα υπαγωγής σε δύο Υπουργεία ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ με ολέθριες συνέπειες .

Τέλος με την παρέμβαση αυτή αποδεικνύεται, για άλλη μία φορά, ότι εάν υπήρχε έστω και η στοιχειώδης συνεργασία με τους συνδικαλιστικούς φορείς, θα αποφεύγονταν τέτοιου είδους  «άγνοιες νόμων».

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος                               Ο Γενικός Γραμματέας
Δημήτριος ΣΑΪΤΑΚΗΣ                     Σπυρίδων ΠΑΣΣΑΚΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου