Τρίτη, 10 Ιουλίου 2012

Άδειες προσωπικού Λ.Σ. – ΕΛ. ΑΚΤ.

Email This

 
Αριθμ. Πρωτ. 47/12  

Σε συνέχεια της από 23-04-2012 ανακοίνωσής μας αναφορικά με το θέμα και επειδή καθημερινά γινόμαστε αποδέκτες παραπόνων για την απόρριψη αιτημάτων χορήγησης αδειών σε Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., Προϊσταμένους Λιμενικών Αρχών, αλλά και για τον περιορισμό των αιτούμενων ημερών αδείας για τους Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ. της Κεντρικής Υπηρεσίας, για ακόμα μία φορά υπενθυμίζουμε τα εξής:

1. Η χορήγηση κάθε είδους άδειας αποτελεί δικαίωμα και κατάκτηση για τον εργαζόμενο. 
2. Η ισχύουσα νομοθεσία αντιμετωπίζει σφαιρικά και λεπτομερειακά όλο το φάσμα της διαδικασίας και δεν επιτρέπει παρερμηνείες.
3. Η προβλεπόμενη έγκριση των αιτημάτων, ουσιαστικά αποτελεί διαχειριστική – διαδικαστική διαδικασία και όχι μια ευκαιρία επίδειξης δύναμης και άσκησης ψυχολογικής βίας που τελικά οδηγούν στην καταπάτηση του δικαιώματος.
4. Οι σοβαρές ελλείψεις σε στελεχιακό δυναμικό και η εξ’ αυτού του λόγου υποστελέχωση των Υπηρεσιών, δεν πρέπει να αποτελεί το πρόσχημα απόρριψης των αιτημάτων. 
5. Εκτός από τις υπηρεσιακές ανάγκες, υπάρχουν προτιμήσεις, υποχρεώσεις, προβλήματα, ατομικές και οικογενειακές ανάγκες.

Ζητούμε από τον κ. Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. την άμεση κατάργηση των αναχρονιστικών, υφιστάμενων, περιοριστικών διαταγών, που καταργούν επί της ουσίας την ισχύουσα νομοθεσία, με τη βεβαιότητα, ότι τα στελέχη Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.  διαθέτουν υψηλό αίσθημα ευθύνης, ευσυνειδησίας  και  επαγγελματισμού, ώστε συνεκτιμώντας όλες τις παραμέτρους  να κρίνουν και να αιτούνται  ανάλογα, χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος                                    Ο Γενικός Γραμματέας
Δημήτριος ΣΑΪΤΑΚΗΣ                   Σπυρίδων ΠΑΣΣΑΚΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου