Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2012

Συνεδρίαση ΚΥ.Σ.Ε.Α. – Επιλογή νέου Αρχηγού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής

Email This

 

Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας με την αριθ. 1 Απόφαση της 4ης Συνεδρίασής του την 19 Ιουλίου 2012, αποφάσισε:

           α. Έθεσε σε αποστρατεία τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής  Αντιναύαρχο Λ.Σ. Σούλη Κωνσταντίνο του Ιωάννη (Α.Μ. 614) ο οποίος διατηρεί επί τιμή τον τίτλο της θέσης του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, θεωρώντας αυτόν ως «Ευδοκίμως τερματίσαντα την σταδιοδρομία του» και του απένειμε το βαθμό του Ναυάρχου Λιμενικού Σώματος– Ελληνικής Ακτοφυλακής  εν αποστρατεία.

            β. Επέλεξε, ομόφωνα, ως Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής  τον Αντιναύαρχο Λ.Σ. – Επιτελάρχη Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Μπαντιά Δημήτριο του Παρασκευά (Α.Μ. 681),διότι συγκεντρώνει σε απόλυτο βαθμό όλα τα απαιτούμενα από το νόμο προσόντα, προς κάλυψη της κενής θέσης του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

            γ. Ο αρχαιότερος του επιλεγέντος Αντιναύαρχος Λ.Σ. – Υπαρχηγός Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Φουστάνος Θεόδωρος του Βασιλείου (Α.Μ. 646) τέθηκε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία θεωρούμενος ως «Ευδοκίμως τερματίσας την σταδιοδρομία του» λόγω επιλογής νεωτέρου του ως ΑρχηγούΛιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και διατηρεί επί τιμή τον τίτλο της θέσης του Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου