Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2012

Συνέβη και αυτό στο «Βασίλειο της Δανιμαρκίας».

Email This


Αριθμ. Πρωτ. 48/12    
 
Το νέο Σχέδιο ΠΔ «Τοποθετήσεις, μεταθέσεις και αποσπάσεις του προσωπικού Λιμενικού Σώματος στο εσωτερικό και στο εξωτερικό», μοναδικό για το οποίο υπήρξε ταύτιση απόψεων απ’ όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές, επεστράφη από τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, με το αιτιολογικό ότι θα πρέπει να επιστραφεί στο ΣτΕ, ώστε να γνωμοδοτήσει για το εάν νομιμοποιείται ο Υπουργός Ναυτιλίας να υπογράψει το ΠΔ.

Άμεσα προκύπτει το ερώτημα. Πως είναι δυνατόν η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης να αγνοεί ότι, όπως συμβαίνει σε κάθε ΠΔ ίδρυσης νέου Υπουργείου, έτσι και στο ΠΔ 85/2012 άρθρο 5 παρ 2, αναφέρεται ρητά ότι «όπου στην κείμενη Νομοθεσία αναφέρεται ΥΠΟΥΡΓΟΣ αρμόδιος για θέματα που υπάγονται στο Υπουργείο Ναυτιλίας νοείται εφεξής ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ»;

Εμείς εκτιμούμε ότι η ενέργεια αυτή δεν οφείλεται σε «συγγνωστή πλάνη», αλλά σε  σκόπιμη  παρακώλυση,  που βρίσκεται στα όρια της «νομοθετικής  εκτροπής» των νομίμων διαδικασιών που αφορούν την έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων. Εξάλλου είναι ερευνητέο εάν και κατά πόσο το ΣτΕ έχει τέτοιου είδους αρμοδιότητα, ούτως ώστε να γνωμοδοτήσει επί αυτού του τιθέμενου θέματος, το οποίο ήδη έχει προβλεφθεί νομοθετικά.

Με την καθυστέρηση αυτή δημιουργείται τεράστιο πρόβλημα στις τακτικές ετήσιες μεταθέσεις του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και στις επικείμενες τοποθετήσεις του προσωπικού που θα αποφοιτήσει από τις παραγωγικές σχολές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καθιστώντας τες έωλες από πλευράς νομιμότητας, αφού καθιερώνονται νέα κριτήρια μεταθέσεων.

Ζητούμε από τον κ. Υπουργό να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την απεμπλοκή του θέματος και την δημοσίευση του εν λόγω ΠΔ.

Η ΠΕΑΛΣ θα παρακολουθεί την εξέλιξη του θέματος, ενεργώντας σε κάθε περίπτωση με γνώμονα το συμφέρον των μελών της.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος                                    Ο Γενικός Γραμματέας
Δημήτριος ΣΑΪΤΑΚΗΣ                        Σπυρίδων ΠΑΣΣΑΚΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου