Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2012

Διευκρινίσεις για την δικαστική επιδίωξη

Email This


Αριθμ. Πρωτ. 40/12

Σε συνέχεια της αριθμ. 38/12 ανακοίνωσής μας και με αφορμή ερωτήματα που μας τίθενται αναφορικά με την δικαστική επιδίωξη των δαπανών, που έχουμε καταβάλει για ιατροφαρμακευτική κ.λ.π. περίθαλψη, ενημερώνουμε ότι:

·                     Η δικαστική επιδίωξη δεν αφορά μόνον όσους εκ των μελών έχουν δαπανήσει ποσά για ιατρούς, φάρμακα, εξετάσεις σε διαγνωστικά κέντρα και νοσηλευτικά ιδρύματα κλπ. Αφορά και όσους επιθυμούν να επιδιώξουν την αποζημίωσή τους για την παράλειψη του Δημοσίου, να τους παρέχει υγειονομική περίθαλψη, ως άμεσα ασφαλισμένους, καθώς και στα έμμεσα ασφαλισμένα μέλη των οικογενειών τους – θέτοντάς τους σε κίνδυνο και μεγάλη ανησυχία, για μεγάλο χρονικό διάστημα και παρά το γεγονός ότι παρακρατούνται από τον μισθό τους οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές.
·                     Για την ένδικη διαδικασία διεκδίκησης των κονδυλίων για δαπάνες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, διαγνωστικά κέντρα, νοσηλευτικά ιδρύματα, κλπ. δεν θα υπάρξει υποχρέωση καταβολής αμοιβής στην Δικηγόρο, ακόμα κι αν επιτευχθεί εξωδικαστική λύση.
·                     Για την ένδικη διαδικασία διεκδίκησης ηθικής βλάβης - παρακρατηθέντων ποσών από  μισθούς για την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, στο πρώτο στάδιο δεν θα απαιτηθεί δαπάνη των μελών, ενώ στη συνέχεια και εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό, και  μόνο τότε, στο ιδιωτικό συμφωνητικό θα προβλέπεται το ποσοστό αμοιβής της δικηγόρου.

Τέλος ενημερώνουμε ότι τις προσεχείς ημέρες θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας www.peals.gr το ιδιωτικό συμφωνητικό – εργολαβικό δίκης, διαθέσιμο για όποιο από τα μέλη μας επιθυμεί να προχωρήσει στην κατάθεση αγωγής. Στην Αττική η όλη διαδικασία  θα γίνει μέσω της Γραμματείας της Ένωσης, ΙΙας Μεραρχίας 18 Πειραιάς, τηλ: 2104172965, ενώ για την επαρχία μέσω των Περιφερειακών  Εκπροσώπων της Ένωσης.

 Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος                                   Ο Γενικός Γραμματέας
Δημήτριος ΣΑΪΤΑΚΗΣ                     Σπυρίδων ΠΑΣΣΑΚΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου