Τρίτη, 29 Μαΐου 2012

Εξώδικη Διαμαρτυρία της ΠΕΑΛΣ στον Οίκο Ναύτου

Email This

Αριθμ. Πρωτ.  36/12

Ενημερώνουμε ότι, με αφορμή την παρελκυστική τακτική που ακολουθείται για περισσότερο από ένα χρόνο, από τον Οίκο Ναύτου, αναφορικά με την υποχρέωση απόδοσης ποσοστού 3% στο ΜΤΝ/ΕΛΟΑΝ, για παρεχόμενες υπηρεσίες από στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., στα παραρτήματα Οίκου Ναύτου και τα περιφερειακά γραφεία, προχωρήσαμε σήμερα 29-05-2012, στην αποστολή εξώδικης διαμαρτυρίας.

Η διαμαρτυρία μας έγκειται στο γεγονός ότι η τελευταία ενέργεια της Προέδρου του Οίκου Ναύτου με το αριθμ. πρωτ. 8866/2012  έγγραφό της, φέρει σε δυσχερή θέση, τα μέλη μας Αξιωματικούς του Λιμενικού Σώματος που υπηρετούν στα ΠΟΝ και Περιφερειακά Γραφεία του Οίκου Ναύτου, καθώς και τους Προϊσταμένους τους, οι οποίοι πρέπει να παραβούν τον Νόμο και τις εντολές του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος, διότι ο Οίκος Ναύτου δεν εφαρμόζει τον Νόμο.

Το θέμα, έγκαιρα, είχαμε αναδείξει με την από 12-04-2011 σχετική επιστολή μας στους αρμόδιους Υπουργούς, ενώ παράλληλα, το ίδιο διάστημα, από τις ενέργειές μας, προκλήθηκε επίκαιρη ερώτηση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. 

Προασπιζόμενοι τα μέλη μας θα συνεχίσουμε αταλάντευτα στην διεκδίκηση εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας, για όσα δικαιούμαστε και με διάφορες αιτιάσεις μας στερούν.  

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας
Δημήτριος ΣΑΪΤΑΚΗΣ                 Σπυρίδων ΠΑΣΣΑΚΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου