Τρίτη, 22 Μαΐου 2012

Π.Δ. «Ιεραρχία, προαγωγές, αποστρατεία, ειδικές υποχρεώσεις και απαγορεύσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής»...Προλαμβάνειν παρά Θεραπεύειν

Email This

Αριθμ. Πρωτ.25/12  

ΠΡΟΣ:
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
κ. Ελευθέριο ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ


Κύριε Υπουργέ,
Ενημερωθήκαμε ότι υπογράφηκε από την πλευρά σας η πράξη υιοθεσίας του Π.Δ. «Ιεραρχία, προαγωγές, αποστρατεία, ειδικές υποχρεώσεις και απαγορεύσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής» και ότι εντός της εβδομάδας θα εισαχθεί στην ολομέλεια του αρμόδιου τμήματος του ΣτΕ για την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του. 

Από τη μελέτη των ρυθμίσεων παρατηρούμε ότι με τις ρυθμίσεις του εδάφιου ε, της παραγράφου 2, του  Άρθρου 5 και της παραγράφου 5, του  Άρθρου 7 καταργείται η έννοια της ισότητας που διέπεται από τις Αρχές του Συντάγματος, που αφορούν στους εργαζόμενους με όμοια χαρακτηριστικά.

Συγκεκριμένα, από τις ρυθμίσεις του υπό επεξεργασία Π.Δ., σε συνδυασμό με το πρόσφατα δημοσιευμένο Π.Δ. 58/2012 («Κατηγορίες, ειδικότητες, οργανικές θέσεις προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ», ΦΕΚ 108 Α), προκύπτει ότι οι Αξιωματικοί ειδικότητας Τεχνικού λόγω των ήδη συμπληρωμένων οργανικών θέσεων από το βαθμό του Πλωτάρχη και πάνω, θα αναγκαστούν να παραμείνουν στο βαθμό του Υποπλοιάρχου για οκτώ (08) χρόνια, όταν για καμιά άλλη κατηγορία Αξιωματικών δε συμβαίνει αυτό (είτε αφορά αξιωματικούς ειδικότητας, είτε απόφοιτους της Σ.Ν.Δ., είτε απόφοιτους της Σ.Δ.Υ.Λ.Σ.), μιας και όλοι παραμένουν στον προαναφερόμενο βαθμό για πέντε (05) χρόνια.

Κύριε Υπουργέ,
Στο πλαίσιο του «προλαμβάνειν παρά του θεραπεύειν» και για τη αποκατάσταση του περί δικαίου αισθήματος, σας προτείνουμε, και καλούμε να αποδεχθείτε, τις παρακάτω τροποποιήσεις: 

1. Το εδάφιο ε, της παραγράφου 2, του  Άρθρου 5:
«ε) Οι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Οικονομικού και Νομικού.»
να τροποποιηθεί ως εξής: 
«ε) Οι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Τεχνικού, Οικονομικού και Νομικού.»

2. Η παράγραφος 5, του  Άρθρου 7:
 «Οι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Οικονομικού και Νομικού προάγονται με τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου ελάχιστου χρόνου παραμονής στο βαθμό ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων.»
να τροποποιηθεί ως εξής: 
«Οι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Τεχνικού, Οικονομικού και Νομικού προάγονται με τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου ελάχιστου χρόνου παραμονής στο βαθμό ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων.»

Παραμένουμε στην διάθεση σας για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινήσεις.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος                              Ο Γενικός Γραμματέας
Δημήτριος ΣΑΪΤΑΚΗΣ                   Σπυρίδων ΠΑΣΣΑΚΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου