Τετάρτη, 4 Απριλίου 2012

Ελλιπής συντήρηση πλωτών - χερσαίων μέσων Λ.Σ.- ΕΛ. ΑΚΤ.

Email This

Αριθμ. Πρωτ.17/12

«Ασύμμετρη απειλή» έχουν καταστεί πλέον τα πλωτά και χερσαία μέσα του Σώματος για τα στελέχη. Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε γίνει δέκτες εντόνων παραπόνων και καταγγελιών συναδέλφων, λόγω των συνεχιζόμενων προβλημάτων που παρατηρούνται στη λειτουργία τους. 

Τα περισσότερα εξ αυτών επιχειρούν χωρίς την απαραίτητη συντήρηση με αποτέλεσμα πολλά να είναι είτε σε κατάσταση περιορισμένης επιχειρησιακής ικανότητας, είτε να ακινητούν, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών, την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά κυρίως για τη σωματική ακεραιότητα των επιβαινόντων σ’ αυτά.  Επιπρόσθετα παρατηρείται το τραγικό φαινόμενο αρκετά από αυτά (είτε πλωτά, είτε χερσαία) να συντηρούνται από χρήματα των ίδιων των στελεχών και από δωρεές ιδιωτών.

Παρόλο που οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι η κατάσταση έχει βελτιωθεί αισθητά σε σχέση με το παρελθόν, απέχουμε πολύ από το επιθυμητό. Η συσσώρευση των προβλημάτων του παρελθόντος, η ελλιπής χρηματοδότηση (μείωση των πιστώσεων για εργασίες-ανταλλακτικά στον τακτικό προϋπολογισμό), η υποστελέχωση της ΕΒ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και η καταπόνηση των μέσων είναι οι βασικές αιτίες που εντείνουν το πρόβλημα.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, δηλώνουμε ότι δεν υπάρχει πλέον χρόνος για άλλες καθυστερήσεις και απαιτούμε:
- την αύξηση των κονδυλίων που προβλέπονται στον Τ.Π. για εργασίες - προμήθεια ανταλλακτικών πλωτών και χερσαίων μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

- την άμεση ενίσχυση της ΕΒ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. από εξειδικευμένα στελέχη και υλικοτεχνικά μέσα ώστε να ανταποκριθεί επαρκώς στο ρόλο που της έχει ανατεθεί.

- την άμεση εξόφληση των οφειλομένων πλευσίμων παρελθόντων ετών.

Θεωρούμε απαράδεκτη τακτική να εξαναγκάζονται τα στελέχη σε εράνους και αναζητήσεις «χορηγών» για την κάλυψη των βασικών υπηρεσιακών αναγκών και τονίζουμε ότι βρισκόμαστε απέναντι σε όσους με τις ενέργειες ή παραλείψεις τους συμβάλλουν στη συνεχιζόμενη απαξίωση των υπηρεσιών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος                       Ο Γενικός Γραμματέας
Δημήτριος ΣΑΪΤΑΚΗΣ        Σπυρίδων ΠΑΣΣΑΚΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου