Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012

Π.Δ. «Συγκρότηση, σύνθεση και διαδικασία των Συμβουλίων Κρίσεων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.» και «Καταστάσεις του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.»

Email ThisΑριθμ. Πρωτ.   19/12

Σας γνωρίζουμε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία επεξεργασίας από το Συμβούλιο της Επικρατείας, υπεγράφησαν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και προωθήθηκαν για δημοσίευση, τα Π.Δ. «Συγκρότηση, σύνθεση και διαδικασία των Συμβουλίων Κρίσεων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.» και «Καταστάσεις του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.». 

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, υπενθυμίζουμε ότι:

1. Με το Π.Δ. «Συγκρότηση, σύνθεση και διαδικασία των Συμβουλίων Κρίσεων Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ.», ρυθμίζονται τα θέματα σύνθεσης, συγκρότησης, σύγκλησης και λειτουργίας των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων Συμβουλίων Κρίσεων του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

2. Με το Π.Δ. «Καταστάσεις του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής» 
· Καθορίζεται η αυτεπάγγελτη διαθεσιμότητα, εναρμονισμένη με την υφιστάμενη συνταξιοδοτική νομοθεσία και προσδιορίζονται οι συνέπειες που απορρέουν  από την κατάσταση της αυτεπάγγελτης διαθεσιμότητας για το προσωπικό Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.
· Ρυθμίζεται η κατάσταση  της υπηρεσίας γραφείου για το προσωπικό Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ, το οποίο κρίνεται ως μη ικανό για εκτέλεση οποιασδήποτε Υπηρεσίας, πλην εκείνης του γραφείου και καθορίζονται προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες καταργούνται μετά την αποχώρηση του εν λόγω προσωπικού από την υπηρεσία.
· Προσδιορίζονται περιοριστικά οι λόγοι για τους οποίους τίθεται το προσωπικό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σε κατάσταση αργίας. 
· Αποσαφηνίζονται οι προϋποθέσεις με τις οποίες τίθεται το προσωπικό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σε εφεδρεία, καθώς και η διαδικασία ανάκλησης εξ εφεδρείας.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος                   Ο Γενικός Γραμματέας
Δημήτριος ΣΑΪΤΑΚΗΣ              Σπυρίδων ΠΑΣΣΑΚΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου