Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2012

«Επανακαθορισμός ‘’μάχιμων’’ υπηρεσιών»

Email This

clip_image002

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Αριθμ. Απόφ. 384/2003 Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά

Αριθμ. 1309/2003 Βιβλίου Σωματείων Πρωτοδικείου Πειραιά


Πειραιάς: 06-02-2012
Αριθμ. Πρωτ.: 07 /12
Προς: Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
κ. Χρήστο Παπουτσή

ΘΕΜΑ: «Επανακαθορισμός ‘’μάχιμων’’ υπηρεσιών»

Κύριε Υπουργέ
Με τον Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων ΠΔ 169/2007(ΦΕΚ 210 Α΄) προβλέπονται οι ‘’μάχιμες’’ υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος για τις οποίες ο χρόνος υπηρεσίας των υπηρετούντων σ’ αυτές λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο έως και πέντε έτη για την κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Στο υπόψη ΠΔ δεν συμπεριλαμβάνονται υπηρεσίες που διαθέτουν ίδια χαρακτηριστικά με τις ήδη ενταχθείσες, με αποτέλεσμα την δημιουργία αισθήματος αδικίας και διακριτικής μεταχείρισης σε βάρος των υπηρετούντων στελεχών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.

Με τον προσφάτως ψηφισθέντα Ν.3865/2010 (άρθρο 22 παρ.2) δίνεται η δυνατότητα επανακαθορισμού των μονάδων και υπηρεσιών μεταξύ των οποίων και του Λιμενικού Σώματος, στις οποίες θα λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο και ως τέτοιος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε σε αυτές.

Κατόπιν των παραπάνω προτείνουμε την ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας από την πλευρά σας ώστε να συμπληρωθεί το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο και να περιληφθούν σε αυτό και άλλες υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος, συγκεκριμένα τα Κέντρα Παρακολούθησης θαλάσσιας Κυκλοφορίας (VTS), το Κέντρο Επιχειρήσεων/Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ (ΚΕΠΙΧ) καθώς και το Κέντρο Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος               Ο Γενικός Γραμματέας
Δημήτριος ΣΑΪΤΑΚΗΣ          Σπυρίδων ΠΑΣΣΑΚΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου