Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2012

Επιστολή της ΠΕΑΛΣ στον κ. ΥΠτΠ για το σ/ν «Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε εμπορικά πλοία και άλλες διατάξεις»

Email This

                                                               

Αριθμ. Πρωτ.: 10/12
Κύριε Υπουργέ,

Λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένες διατάξεις του εν θέματι σ/ν που καταθέσατε πρόσφατα στη Βουλή και αφορούν και στο Λ.Σ..-ΕΛ. ΑΚΤ., καθώς την ενημέρωση που μας παρασχέθηκε από την πλευρά των αρμοδίων υπηρεσιακών παραγόντων του γραφείου σας, σας γνωρίζουμε τις απόψεις μας επ’ αυτών, ως εξής:

1.                   Οι ρυθμίσεις του άρθρου 12 για την προβλεπόμενη παροχή υπηρεσιών από ειδικές δυνάμεις του Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ. μας βρίσκουν κάθετα αντίθετους γιατί επιχειρούν να μετατρέψουν εξειδικευμένες και καλά εκπαιδευμένες μονάδες του Σώματος, που συντηρούνται από το υστέρημα του Ελληνικού λαού, σε υπηρεσίες παροχής ιδιωτικού security.

2.            Η ρύθμιση του άρθρου 16 περ. α. που αφορά τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., που είναι ασφαλισμένα στα ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ-ΤΣΑΥ και έχουν αποφοιτήσει από Παραγωγικές Σχολές του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, δε δίνει οριστική λύση στο ασφαλιστικό των ένστολων που έχουν την ιδιότητα του ιατρού ή του μηχανικού, παρά συντηρεί την ανισότητα. Θεωρούμε ότι η διάταξη αυτή πρέπει να επεκταθεί, ώστε να περιλαμβάνει το σύνολο των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που έχουν την ιδιότητα του μηχανικού ή του ιατρού, ανεξαρτήτως προέλευσης, αλλά με την προϋπόθεση της δυνατότητας επιλογής από τους ίδιους του κύριου φορέα ασφάλισής τους, θέμα που και κατά το παρελθόν είχαμε θέσει, διεκδικώντας την επίλυσή του. 

3.            Οι ρυθμίσεις που εμπεριέχονται στα άρθρα 16 (περ. β και γ), 20 και 26 και αφορούν:
α. τη δυνατότητα νοσηλείας των στελεχών Λ.Σ., που εξαιρούνται της υπηρεσίας λόγω σοβαρού τραυματισμού ή άλλων παθήσεων, για μια διετία με δαπάνες του δημοσίου
β. την δυνατότητα λειτουργίας οδοντιατρείων, φαρμακείων, λεσχών και πρατηρίων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
γ. την εξαίρεση από την διαδικασία του αυτοφώρου, των στελεχών των Σ.Α. για ενέργειές τους κατά την εκτέλεση υπηρεσίας 
δ. την σύσταση Περιφερειακών Ομάδων Δίωξης Ναρκωτικών, ΠΟΔΙΝ/ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
μας βρίσκουν σύμφωνους.
Κύριε Υπουργέ,
Σας καλούμε, να λάβετε υπόψη τις θέσεις και απόψεις μας, κατά την ψήφιση του προαναφερόμενου σ/ν, που ως μοναδικό σκοπό έχουν την βελτίωση των προβλεπομένων σε αυτό ρυθμίσεων, για την προστασία των στελεχών Λ.Σ.- ΕΛ. ΑΚΤ. και την εύρυθμη λειτουργία του Σώματος.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος                   Ο Γενικός Γραμματέας
Δημήτριος ΣΑΪΤΑΚΗΣ       Σπυρίδων ΠΑΣΣΑΚΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου