Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2012

Επιστολή της ΠΕΑΛΣ στον κ. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη για την Υγειονομική Περίθαλψη του προσωπικου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σύμφωνα με το Ν.3922/2011

Email This

Κύριε Υπουργέ,
Στο Ν. 3922/2011 «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις» (άρθρο 16 παρ. 9) προβλέπεται ότι «Για την υγειονομική περίθαλψη του προσωπικού Λ.Σ. ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις για την υγειονομική περίθαλψη των στρατιωτικών και των μελών των οικογενειών τους. Η υγειονομική περίθαλψη του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος παρέχεται επίσης από γενικά ή ειδικά κρατικά νοσοκομεία, μονάδες περίθαλψης εντός ή εκτός Ε.Σ.Υ. ή άλλα ιδρύματα κοινωφελούς χαρακτήρα, από ιδιωτικές κλινικές και ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα συμβεβλημένα ή μη με το Δημόσιο και από ιδιώτες ιατρούς, συμβεβλημένους ή μη με το Δημόσιο, καθώς και με αποστολή στην αλλοδαπή σε ειδικές περιπτώσεις. Οι δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης κοστολογούνται και εξοφλούνται με βάση το ισχύον τιμολόγιο του Δημοσίου. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας του Πολίτη, καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου».
Η πρόβλεψη αυτή, για την επέκταση της υγειονομικής περίθαλψης του προσωπικού Λ.Σ. – ΕΛ. ΑΚΤ., από τους ως άνω φορείς παροχής υγείας, ερχόταν να δώσει μια ελπιδοφόρα προοπτική ανακούφισης των στελεχών, στην ούτως ή άλλως, προβληματική υγειονομική περίθαλψή μας.
Δυστυχώς όμως, παραμένει «γράμμα κενό» λόγω της ολιγωρίας που επιδεικνύεται για την έκδοση του προβλεπόμενου Π.Δ., με αποτέλεσμα την περαιτέρω υποβάθμιση της παρεχόμενης υγειονομικής περίθαλψης, καθώς την επιβάρυνση του ήδη ελλειμματικού οικογενειακού προϋπολογισμού και μάλιστα σε μία κρίσιμη οικονομική συγκυρία, έχοντας υποστεί αλλεπάλληλα πλήγματα στο εισόδημά μας.
Σας καλούμε να αναλάβετε πρωτοβουλία για την άμεση επίλυση του ως άνω προβλήματος, επ’ ωφελεία του συνόλου των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος                  Ο Γενικός Γραμματέας
Δημήτριος ΣΑΪΤΑΚΗΣ        Σπυρίδων ΠΑΣΣΑΚΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου