Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου 2011

Προάγονται στο βαθμό του Αντιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής οι Πλωτάρχες Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής

Email This

imageΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Με το από 21 Νοεμβρίου 2011 Προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε μετά από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18, 19 πργ. 1 (δδ), 21, 26 και 74 πργ. 1 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος, ο οποίος κυρώθηκε με το
Ν.3079/02 (311 Α΄).
Προάγονται στο βαθμό του Αντιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής οι Πλωτάρχες
Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής, που συμπλήρωσαν σύμφωνα με το άρθρο 19 πργ. 1 (δδ) του Ν.3079/02 τον ελάχιστο χρόνο παραμονής στον κατεχόμενο βαθμό, της προαγωγής τους λογιζόμενης από 20 Νοεμβρίου 2011:
1. Μισπίνας Ιωάννης του Ιορδάνη (A.M. 906)

2. Κοντιζάς Τρύφων του Εμμανουήλ (A.M. 907)
3. Κωσταράκης Δημήτριος του Ιωάννη (A.M. 909)
4. Γασπαράτος Σωκράτης του Σπυρίδωνος (A.M. 910)
5. Ευαγγελίδης Σπυρίδων του Αθανασίου (A.M. 911)
6. Χαμέτης Παντελής του Ιωάννη (A.M. 913)
7. Καλλιπολίτου−Κρεατσούλα Βενετία του Νικολάου
(A.M. 914)
8. Καστάνης Χρήστος του Γεωργίου (A.M. 915)
9. Ροκίδης Ζαφείριος του Δημητρίου (A.M. 916)
10. Ξυπνητός Φραγκίσκος του Ευαγγέλου (A.M. 917)
11. Κουρκούλης Στυλιανός του Παναγιώτη (A.M. 918)
12. Σγουρού−Πυρκάτη Μαγδαληνή του Ιωάννη (A.M.
919)
13. Αθηναίος Ιωάννης του Δημητρίου−Σταματίου (A.M.
920)
14. Πετρόπουλος Ελευθέριος του Νικολάου (A.M. 921)
15. Μπλάτσος Αλέξανδρος του Ευαγγέλου (A.M. 922)

16. Κυριακουλόπουλος Δημήτριος του Θεοδώρου (A.M.
924)
17. Αγγελάκης Σπυρίδων του Ιωάννη (A.M. 925)
18. Βροντός Νικόλαος του Γεωργίου (A.M. 926)
19. Λαγκαδιανός Νικόλαος του Δημητρίου (A.M. 927)
20. Μαρουλάκης Χαράλαμπος του Δημητρίου (A.M.
929)
21. Ευμορφόπουλος Χαρίλαος του Ιωάννη (A.M. 930)
22. Παΐσιος Κωνσταντίνος του Δημητρίου (A.M. 931)
23. Μπαγδατόπουλος Ιωάννης του Δημητρίου (A.M.
932)
24. Γιαμάς Ευστράτιος του Δημητρίου (A.M. 933)
25. Δανδουλάκη Νίκη του Φιλοθέου (A.M. 934)
26. Μαραγκός Γεώργιος του Ανδρέα (A.M. 935)
Οι ανωτέρω Αξιωματικοί έχουν όλα τα νόμιμα για την
προαγωγή αυτή προσόντα, προς πλήρωση αντίστοιχων
κενών οργανικών θέσεων στον βαθμό αυτό.
(Αριθ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Προστασίας του Πολίτη 72991/
24−11−2011).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου