Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2011

Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κρίσεων

Email This

Πειραιάς, 21-12-2011
Αριθμ. Πρωτ. 37/11

Το τελευταίο χρονικό διάστημα προωθούνται με διαδικασίες εξπρές, σειρά Π.Δ. που αφορούν το προσωπικό του Λ.Σ- ΕΛ. ΑΚΤ.

Όπως με προηγούμενη ανακοίνωσή μας καταγγείλαμε, για τα Π.Δ. αυτά, ακολουθήθηκαν διαδικασίες που σε κάθε περίπτωση δεν προάγουν τον διάλογο, δεν συνθέτουν, έχουν ως αποτέλεσμα ζέοντα θέματα των στελεχών να αντιμετωπίζονται με μεγάλη προχειρότητα και να απορυθμίζουν, αντί να ρυθμίζουν χρόνια προβλήματα, που μας απασχολούν και ζητούν λύσεις, δημιουργώντας παράλληλα, αίσθημα αδικίας, σε σημαντική μερίδα των στελεχών Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.

Όλα αυτά θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί, εάν δέκα μήνες αργότερα από την ψήφιση του ν. 3922/2011 για την σύσταση και λειτουργία Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος, ετύγχανε εφαρμογής το άρθρο 8 του υπόψη νόμου, όπου προβλέπεται με σαφήνεια η λειτουργία Συμβούλιου Επιτελικού Σχεδιασμού & Διαχείρισης Κρίσεων, αρμοδιότητες του οποίου, μεταξύ άλλων, είναι να θέσει τους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους του Σώματος, να σχεδιάσει την οργανωτική του δομή, να δώσει τις κατευθύνσεις για την επιχειρησιακή τακτική που επιβάλλεται να ακολουθήσουν οι Υπηρεσίες, να ιεραρχήσει τις ανάγκες σε προσωπικό, εξοπλισμό και μέσα, να μελετήσει και να προτείνει την βελτίωση της υπηρεσιακής εξέλιξης, κατάστασης και αμοιβών του προσωπικού, να σχεδιάσει τα συστήματα διοίκησης και εκπαίδευσης.

Για όλα τα παραπάνω κι επειδή εκτιμούμε ότι υπάρχει ανάγκη συνολικής επανεξέτασης των υπό ρύθμιση θεμάτων, προτείνουμε, την άμεση σύγκλιση του Συμβουλίου, με αποκλειστικό θέμα τη Στρατηγική Στοχοθεσία, για την οποία εκτιμούμε ότι πυρετωδώς έπρεπε το Επιτελείο ολόκληρο, εδώ και μήνες, να δουλεύει.  

Ελπίζουμε και προσδοκούμε στην άμεση σύγκλιση του Συμβουλίου που θα αποτελέσει την ευκαιρία να γίνει σε όλους αντιληπτή η ανάγκη ενός πλήρους επιτελικού σχεδιασμού, ώστε να ξεφύγουμε από την παλιά και ξεπερασμένη λογική των επιμέρους «εγώ» και να προχωρήσουμε στη δομική λογική του «εμείς». 

Για το Δ.Σ.
           Ο Πρόεδρος                              Ο Γενικός Γραμματέας
     Δημήτριος ΣΑΪΤΑΚΗΣ                                 Σπυρίδων ΠΑΣΣΑΚΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου