Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου 2011

Προάγονται στο βαθμό του Πλοιάρχου Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής

Email This

imageΜε το από 21 Νοεμβρίου 2011 Προεδρικό διάταγμα,
που εκδόθηκε μετά από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18, 19 πργ. 1 (εε), 21, 26 και 74 πργ. 1 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος, ο οποίος κυρώθηκε με το Ν.3079/02 (311 Α΄).
Προάγονται στο βαθμό του Πλοιάρχου Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής οι Αντιπλοίαρχοι Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής, που συμπλήρωσαν σύμφωνα με το άρθρο 19 πργ. 1 (εε) του Ν.3079/02 τον ελάχιστο χρόνο παραμονής στον κατεχόμενο βαθμό, της προαγωγής τους λογιζόμενης από 18 Νοεμβρίου 2011


1. Αναστασάκος Αγησίλαος του Αριστοτέλη (A.M. 837)
2. Κεφάλας Ανάργυρος του Χαραλάμπους (A.M. 838)
3. Θεοφανόπουλος Αλέξανδρος του Λεωνίδα (A.M.
839)
4. Περδικούρης Γεώργιος του Δημητρίου (A.M. 840)
5. Κουράκος Κυριάκος του Κωνσταντίνου (A.M. 841)
6. Λαγουρός Αλέξανδρος του Νικολάου (A.M. 842)
7. Στουρνάρας Παναγιώτης του Νικολάου (A.M. 843)
8. Μάμμης Βασίλειος του Ηλία (A.M. 844)
9. Φωτεινός Σταμάτιος του Κωνσταντίνου (A.M. 845)
10. Θεοφίλου Ανδρέας του Ιωάννη (A.M. 846)
11. Λαμπρόπουλος Αθανάσιος του Αριστείδη (A.M.
847)
12. Ρουσάκης Ιωάννης του Δημητρίου (A.M. 848)
13. Νικολόπουλος Σίμος του Παναγιώτη (A.M. 849)
14. Βάρθης Νικόλαος του Σπυρίδωνος (A.M. 850)

15. Σούλος Δημήτριος του Βασιλείου (A.M. 851)
16. Παπαδάκης Ιωάννης του Γρηγορίου (A.M. 852)
17. Μουζάκης Χαράλαμπος του Ανδρέα (A.M. 853)
18. Κοντομάρης Σπυρίδων του Δημητρίου (A.M. 855)
19. Λιαράκος Νικόλαος του Παναγιώτη (A.M. 856)
20. Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος του Ευσταθίου (A.M.
859)
Οι ανωτέρω Αξιωματικοί έχουν όλα τα νόμιμα για την
προαγωγή αυτή προσόντα, προς πλήρωση αντίστοιχων
κενών οργανικών θέσεων στον βαθμό αυτό.
(Αριθ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Προστασίας του Πολίτη 72986/
24−11−2011).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου