Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2011

ΠΕΑΛΣ- Κοινή πρόταση για βελτίωση του υπάρχοντος μισθολογίου

Email This
 

image


Α.-ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το ισχύον «Μισθολόγιο των Ενόπλων Δυνάμεων - Σωμάτων Ασφαλείας» που θεσμοθετήθηκε το έτος 1997, είναι άναρχο, άδικο και άνισο με αφετηρία (εισαγωγική μονάδα) να ξεκινάει από τον βαθμό του Υπαστυνόμου Β' (Ανθυπολοχαγού) με βασικό μισθό τα 899 € και την πλειοψηφία των στελεχών να έχει αρνητικούς συντελεστές κάτω από την μονάδα (0,76 για τους Αστυφύλακες - Λιμενοφύλακες - Πυροσβέστες και βασικό μισθό τα 683€) με χαρακτηριστικό παράδειγμα να χρειάζεται δέκα-οκτώ (18) χρόνια για να πάρουν τη μονάδα , την μισθολογική προαγωγή του Υπαστυνόμου Β (Ανθυπολοχαγού), οι δε συντελεστές για τους νέους  (Υπαξιωματικούς -Αξιωματικούς) είναι απαράδεκτα χαμηλοί  χωρίς ορθολογικά ,δίκαια και  αναλογικά κλιμάκια.
Με σύνδεση βαθμού μισθού χωρίς να λαμβάνεται υπ' όψιν η γνώση η παραγωγικότητα -απόδοση -πτυχία σπουδών με άσχετα ερμαφρόδιτα επιδόματα τα οποία αποτελούν μέχρι  45% περίπου του μισθού, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η επικινδυνότητα της εργασίας με χαρακτηρισμό, χωρίς να υπάρχει θεσμοθετημένη αμοιβή με ωρομίσθιο για την πέραν του πενθημέρου εργασία -νυκτερινά - υπερωρίες - Κυριακές - εξαιρέσιμες - αργίες, με τις ανάλογες προσαυξήσεις.
Χωρίς να υπάρχει οικονομικό κίνητρο για αυτούς που είναι καθημερινά στους δρόμους σε μόνιμη βάση (επίδομα βάρδιας δρόμου μαχίμων Υπηρεσιών) και δίνουν «αγώνα ζωής» κάτω από αντίξοες συνθήκες εργασίας, χωρίς να υπάρχει επίδομα θέσης ευθύνης του βαθμοφόρου  συνδεδεμένο με τους στόχους - απόδοση και αποδοτικότητα των Υπηρεσιών.
Χωρίς να απεμπολούμε το διαχρονικό και πάγιο αίτημά μας για διπλασιασμό της αμοιβής για την πέραν του πενθημέρου εργασία και της νυχτερινής απασχόλησης και την διαμόρφωση του εισαγωγικού μισθού του Αστυφύλακα - Λιμενοφύλακα - Πυροσβέστη στα 1.350 € για τις πέντε (5) μέρες εργασίας και παρ' ότι μέχρι σήμερα έχουμε υποστεί τις μεγαλύτερες απώλειες του πενιχρού εισοδήματός μας εξαιτίας των  πολλαπλών ερμαφρόδιτων επιδομάτων με οριζόντιες περικοπές και σε συνδυασμό με την τραγική οικονομική κατάσταση που βρίσκεται η Χώρα και τις δεσμεύσεις - υποχρεώσεις που ανέλαβε έναντι των «δανειστών» της στην κατεύθυνση του εξαναγκασμού προτείνουμε την βελτίωση του υπάρχοντος μισθολογίου  με  το υπάρχον μισθολογικό κόστος, ως αφετηρία για την προοπτική και το μέλλον των νέων συναδέλφων, ως ακολούθως:
Β.- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

1.-Διαμόρφωση συντελεστών εξέλιξης του βασικού  μισθού με αφετηρία (μονάδα) τον Βαθμό του Αστυφύλακα - Λιμενοφύλακα -Πυροσβέστη (Λοχία) με μερική ενσωμάτωση σταθερού ποσού στον Βασικό Μισθό για όλους τους βαθμούς από τα ήδη καταργούμενα τακτικά επιδόματα.
2.- Κατάργηση των έξι (6) τακτικών επιδομάτων (εξομάλυνσης - ειδικής απασχόλησης - ειδικών συνθηκών - επιτελικής ευθύνης - Διοίκησης- παράστασης) και την δημιουργία δυο νέων επιδομάτων ως εξής :
α) Επίδομα για την ιδιαιτερότητα και επικινδυνότητα της εργασίας το οποίο θα συνδέεται σε ποσοστό 17% του βασικού  μισθού  εισαγωγής {Αστυφύλακα - Λιμενοφύλακα -Πυροσβέστη (Λοχία)} ήτοι ποσό 150 € σε όλους τους βαθμούς της ιεραρχίας.
β) Επίδομα Θέσης Ευθύνης κλιμακωτά για κάθε βαθμό. Η διαμόρφωσή του θα προσδιοριστεί και θα κυμαίνεται με βάση το υπόλοιπο  της διαφοράς του αθροίσματος των καταργηθέντων επιδομάτων.
3.-την διατήρηση του επιδόματος χρόνου Υπηρεσίας.
4.-την διατήρηση των μισθολογικών προαγωγών.
5.-την διατήρηση του επιδόματος αυξημένης υπηρεσιακής απασχόλησης που χορηγείται στο 1/5 του ένστολου προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν σε μονάδες αυξημένης υπηρεσιακής ευθύνης και  μετατρέπεται για το προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας σε ώρες νυκτερινής απασχόλησης με αμοιβή 2,93 €. 
6.-Την διατήρηση των ειδικών επιδομάτων (ΕΚΑΜ - ΜΑΤ - ΕΜΑΚ - Πληροφορικής -Εσωτερικών Υποθέσεων) στο ίδιο σημερινό ύψος ποσού ως επιπλέον κίνητρο για την κάλυψη συγκεκριμένων θέσεων.
7.-Το Επίδομα Οικογενειακής παροχής, εορτών και αδείας με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που καταβάλλονται στους Δημοσίους Υπαλλήλους.
8.-την διατήρηση της πρόσθετης αποζημίωσης για πέραν του  πενθήμερου εργασίας στο σημερινό ποσό των 46 €.
Προτείνεται ακόμα η θεσμοθέτηση εκτός του ετήσιου μισθολογικού κόστους :
α) της υπερωριακής απασχόλησης των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας» δέκα (10) ευρώ την ώρα για εξαιρετικές περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών (πυρκαγιών - σεισμών - βίαιων συμβάντων - διαδηλώσεων  - κήρυξη της Χώρας σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης κλπ.), μετά από διαταγή - έγκριση του κ. Αρχηγού και με συγκεκριμένο ετήσιο πλαφόν.
β) η επέκταση του επιδόματος «απομακρυσμένων και παραμεθορίων περιοχών» στα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας  με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που χορηγήθηκε και στους Δημοσίους Υπαλλήλους με το ενιαίο μισθολόγιο.
Προκειμένου να μην υπάρξει αυξομείωση των συντάξεων για τους παλαιούς ασφαλισμένους (καταταγέντες προ της 1/1/1993) που θεμελίωσαν ή θα θεμελιώσουν ασφαλιστικό δικαίωμα έως και την 31/12/2014, με μεταβατική διάταξη νόμου θα συνεχίσουν οι ίδιες (ισόποσες) κρατήσεις - αποδόσεις για την κύρια σύνταξη και τα ασφαλιστικά ταμεία. Ήτοι από ήδη χορηγούμενα επιδόματα αθροιστικό ποσό (71,92 € +176 €) ή το αντίστοιχο ποσό από τον βαθμό του Ταξιάρχου και άνω που υπήρχε πριν τις οριζόντιες περικοπές (επίδομα ειδικής απασχόλησης 12 % +8 % + 10 %).
Η πρότασή μας είναι ρεαλιστική, υλοποιήσιμη, υπεύθυνη, βασισμένη  στα ειδικά μισθολόγια και στην εναρμόνιση της μισθολογικής πολιτικής που ακολουθήθηκε με το ενιαίο μισθολόγιο των Δημοσίων Υπαλλήλων, χωρίς να παραβλέπουμε τις συγκυρίες, αλλά χωρίς και να εφησυχάζουμε και να διεκδικούμε προϊόντος του χρόνου την περαιτέρω βελτίωσή του.
ypografes_omospondion3

imageΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ

* 1……Ενδεικτικά. Καταργούμενα επιδόματα: εξομάλυνσης –ειδικής απασχόλησης –επιτελικής ευθύνης- ειδικών συνθηκών –παράστασης – διοίκησης

* 2……Διαμόρφωση συντελεστών εξέλιξης του Βασικού Μισθού με αφετηρία (μονάδα) συντελεστών τον βαθμό του Αστυφύλακα – Λιμενοφύλακα – Πυροσβέστη (Λοχία). Νέα διαμόρφωση του στα 882€ = (683+199) .

ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΑ (ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ)
1.- Η διατήρηση των μισθολογικών προαγωγών.
2.- Η διατήρηση του επιδόματος χρόνου Υπηρεσίας.
3.- Αφετηρία εισαγωγής (μονάδα 1,00 ) ο βαθμός του Αστυφύλακα – Λιμενοφύλακα – Πυροσβέστη.
4.- Θεσμοθέτηση επιδόματος για την ιδιαιτερότητα και την επικινδυνότητα της εργασίας με σύνδεση ποσοστού
στο βασικό μισθό του Αστυφύλακα – Λιμενοφύλακα – Πυροσβέστη (Λοχία) με ποσό ίσο για όλους τους βαθμούς.
5.- Καμία περαιτέρω μείωση των αποδοχών πλην των όσων ισχύουν από τον νόμο του μεσοπρόθεσμου.

Αθήνα 30 Νοεμβρίου 2011

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου