Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2011

Νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν στο προσωπικό Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. – Σχέδιο Π.Δ. «Τροποποίηση του Π.Δ. 67/2011 (ΦΕΚ Α’ 149) και σύσταση Υπηρεσίας Μουσικής Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής»

Email This

imageΤο πλήρες κείμενο του σχεδίου Π.Δ. που βρίσκεται στο Συμβoύλιο Επικρατείας για επεξεργασία έχει αναρτηθεί στο www.hcg.gr

ΣΧΕΔΙΟ ΠΔ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου